سکان tag:http://sokkan.ir 2020-10-29T12:59:50+01:00 mihanblog.com نوروز 98 پیروز 2019-03-20T18:03:07+01:00 2019-03-20T18:03:07+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/77 آرش . بهار ثانیه به ثانیه نزدیك تر میشودبه اندازه همه ی شكوفه های بهاریبرایتان آرزوهای قشنگ دارم...امضای خدا پای آرزوهایتان بهار ثانیه به ثانیه نزدیك تر میشود
به اندازه همه ی شكوفه های بهاری
برایتان آرزوهای قشنگ دارم...

امضای خدا پای آرزوهایتان


]]>
عیدتان مبارک 2018-11-25T05:40:14+01:00 2018-11-25T05:40:14+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/76 آرش . نفس باد صباصبحدم از راه رسیدقاصدک پر زد وگل وا شد و خورشید دمیدبلبل از هلهله‌یبادبه رقص آمد و گفتباید از باغ خدا عطر محبت را چیدصبح یکشنبه بخیر و عیدتون مبارک♻️ نفس باد صبا
صبحدم از راه رسید
قاصدک پر زد و
گل وا شد و خورشید دمید
بلبل از هلهله‌ی
بادبه رقص آمد و گفت
باید از باغ خدا عطر محبت را چید

صبح یکشنبه بخیر و عیدتون مبارک

♻️
]]>
روز پدر مبارک 2018-03-31T08:05:43+01:00 2018-03-31T08:05:43+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/75 آرش . قلمم حوصله کن ، شعر به نام پدر استکاغذ و دفتر و دیوان، همه ، رام پدر استواژه ها در سر من با هیجان می رقصندشعرهم مست شده،تشنه ی جام پدر استامشب انگار که شب جلوه ی دیگر داردروشنی بخش شبم ، ماه تمام پدر استمی کنم سجده به پایش ، قدم لرزانشقبله ام کج شده و ، سمت مقام پدر استمی زنم بوسه به دستان پر از احساسشبوسه هایم همگی بوسه ز کام پدر استدر هوای نفسش شوق پریدن دارمهمچنان مرغ دلم بر لب بام پدر استپند و اندرز پدر حک شده در ریشه ی منچونکه یک معجزه در متن کلام پدر استروز و شب ز قلمم حوصله کن ، شعر به نام پدر است
کاغذ و دفتر و دیوان، همه ، رام پدر است

واژه ها در سر من با هیجان می رقصند
شعرهم مست شده،تشنه ی جام پدر است

امشب انگار که شب جلوه ی دیگر دارد
روشنی بخش شبم ، ماه تمام پدر است

می کنم سجده به پایش ، قدم لرزانش
قبله ام کج شده و ، سمت مقام پدر است

می زنم بوسه به دستان پر از احساسش
بوسه هایم همگی بوسه ز کام پدر است

در هوای نفسش شوق پریدن دارم
همچنان مرغ دلم بر لب بام پدر است

پند و اندرز پدر حک شده در ریشه ی من
چونکه یک معجزه در متن کلام پدر است

روز و شب زجر کشیده که من آرام شوم
جان نثاری ز خودش خط مرام پدر است

باز هم نام پدر آمد و خون جوش آمد
قلم آرام نشو ، شعر به نام پدر است

]]>
تبریک 2018-03-18T05:43:34+01:00 2018-03-18T05:43:34+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/74 آرش . برخیز که میرود زمستانبگشای درِ سـرای بـستانبرخیز که باد صبح نوروزدر باغچه میکند گل افشانروزهای اخر سالتون‌ مملو از عشق،اراش و شادمانی باشه برخیز که میرود زمستان
بگشای درِ سـرای بـستان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه میکند گل افشان

روزهای اخر سالتون‌ مملو از عشق،اراش و شادمانی باشه]]> سانچی ، تسلیت 2018-01-14T17:30:05+01:00 2018-01-14T17:30:05+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/73 آرش . پیام تسلیت مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در پی جان باختن دریانوردان سانچى متن پیام تسلیت محمد سعیدی به شرح زیر است: «انا لله و انا الیه راجعونبار دیگر دست تقدیر، شهادت را نصیب و قسمت دریانوردان دریادل این مرز و بوم گلگون کرد و سربازان بی ادعای وطن این بار در میان آتش و موج، بال پرواز گشودند و به ملکوت اعلی پر کشیدند و در زمره حسینیان، نام‌شان در فهرست یاران سرافراز امام شهدا قرار گرفت.همقطاران ایشان در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن خبر پرواز یاران در نفتکش حادثه‌دیده سانچی، ل پیام تسلیت مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در پی جان باختن دریانوردان سانچى

 متن پیام تسلیت محمد سعیدی به شرح زیر است:

 «انا لله و انا الیه راجعون

بار دیگر دست تقدیر، شهادت را نصیب و قسمت دریانوردان دریادل این مرز و بوم گلگون کرد و سربازان بی ادعای وطن این بار در میان آتش و موج، بال پرواز گشودند و به ملکوت اعلی پر کشیدند و در زمره حسینیان، نام‌شان در فهرست یاران سرافراز امام شهدا قرار گرفت.

همقطاران ایشان در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تا رسیدن خبر پرواز یاران در نفتکش حادثه‌دیده سانچی، لحظه به لحظه دست به دعا برداشتند تا دریادلان همرزم، ققنوس‌وار از قلب آتش به خانه برگردند. اما این‌بار نصیب‌شان حد اعلای شهادت بود که اینچنین جانفشانان بی ادعا را، شهادت بالاترین اجر و پاداش است.

اینک اما جای خالی‌شان غمی بر دل ما گسترده است. بدیهی است که بار این غم بر جان بازماندگان و خانواده‌های آن سرافرازان سنگین‌تر است که بدینوسیله مراتب تسلیت تمامی کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به ایشان و همکاران ارجمند در شرکت ملی نفتکش ایران ابراز می‌داریم و از خداوند منان صبر جمیل و اجر جزیل برای همه عزیزان خواستاریم.»
]]>
کشتیرانی همه جا 2018-01-02T11:42:22+01:00 2018-01-02T11:42:22+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/72 آرش . دخول کشتیرانی در حوزه نظافت شهری دخول کشتیرانی در حوزه نظافت شهری

آپلود عکس ]]>
.... 2017-12-26T16:50:35+01:00 2017-12-26T16:50:35+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/71 آرش .
]]> گروه سایت سکان 2017-11-02T18:43:21+01:00 2017-11-02T18:43:21+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/70 آرش . سلامبابت تاخیرم عذر میخوام، گروهی تو تلگرام برای ارتباط موثر تر زدم، دیدم بعضا دوستان کامنت میزارن و دیر جواب میگیرن ، اونجا سایر دوستانم میتونن جواب بدن.ممنون.آدرس این هست : https://goo.gl/8ERCLP بابت تاخیرم عذر میخوام، گروهی تو تلگرام برای ارتباط موثر تر زدم، دیدم بعضا دوستان کامنت میزارن و دیر جواب میگیرن ، اونجا سایر دوستانم میتونن جواب بدن.
ممنون.
آدرس این هست : https://goo.gl/8ERCLP
]]>
کشتی کروز سانی 2017-04-13T14:54:49+01:00 2017-04-13T14:54:49+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/69 آرش . خانه تکانی 2017-04-13T14:40:50+01:00 2017-04-13T14:40:50+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/68 آرش . سلامبه مناسبت سال نو ، تصمیم گرفتم یه خونه تکونی اساسی در سکان بکنم ، خیلی عکسا و مطلبا بالا نمی یومدن ، اونا رو حذف کردیم و تصمیم گرفتم در سال جدید مطالب بهتر و با کیفیت تر بگذارماز دوستان و گروههای دریایی هم مطلب میگذاریمپیروز باشید Khane_Takan_18_12_88_at

سلام
به مناسبت سال نو ، تصمیم گرفتم یه خونه تکونی اساسی در سکان بکنم ، خیلی عکسا و مطلبا بالا نمی یومدن ، اونا رو حذف کردیم و تصمیم گرفتم
در سال جدید مطالب بهتر و با کیفیت تر بگذارم

از دوستان و گروههای دریایی هم مطلب میگذاریم

پیروز باشید
]]>
تشکر از دریانورد 2017-04-13T14:39:08+01:00 2017-04-13T14:39:08+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/67 آرش . تا بحال فکرکردین چرا باید از دریانوردان تشکر کنیم؟ما باید از دریانوردان تشکر کنیم برای اینکه:

ما باید از دریانوردان تشکر کنیم برای اینکه:

]]>
سلامتی مردان دریا 2017-02-19T16:17:54+01:00 2017-02-19T16:17:54+01:00 tag:http://sokkan.ir/post/65 آرش . به سلامتی مردان دریابه سلامتی کسی که الان تو کابینشه و چشم شو به سقف دوخته و کسی حالشو نمی دونه. به سلامتی کسی که حالشو برا آینده خونوادش خراب کرده. به سلامتی خونواده ای که چشمش بدره به سلامتی بانویی که چهار دیواری خونش عین کابین شوهرش بوی دل تنگی میده. به سلامتی بچه هایی که هر چهار ماه یک بار از ته دل میخندن. به سلامتی کاپیتانی که حق رو ناحق نمیکنه. به سلامتی سرملوانی که به خاطر ۲ بوکس سیگار ملواناشو نمیفروشه. به سلامتی چیف کوکی که بهترین غذا رو درست میکنه ولی به سلامتی مردان دریا

به سلامتی کسی که الان تو کابینشه و چشم شو به سقف دوخته و کسی حالشو نمی دونه. 
به سلامتی کسی که حالشو برا آینده خونوادش خراب کرده. 
به سلامتی خونواده ای که چشمش بدره 
به سلامتی بانویی که چهار دیواری خونش عین کابین شوهرش بوی دل تنگی میده. 
به سلامتی بچه هایی که هر چهار ماه یک بار از ته دل میخندن. 
به سلامتی کاپیتانی که حق رو ناحق نمیکنه. 
به سلامتی سرملوانی که به خاطر ۲ بوکس سیگار ملواناشو نمیفروشه. 
به سلامتی چیف کوکی که بهترین غذا رو درست میکنه ولی خودش در حسرت غذای خونس. 
به سلامتی تمام افسرا که میبینن و ندید میگیرن. 
سلامتی تمامی مهندسها که بعضی وقتها مدتها آفتاب و دریا رو نمیبینن اما دلشون دریاست.
به سلامتی تمام ملوانا که وقتی دلشون تنگ میشه بیشتر کار میکنن. 
به سلامتی تمام دریانوردها که بلد نیستن زیرو رو بکشن. 
به سلامتی تمام کسایی که بازنشسته شدن کسی سراغشون رو نمیگیره، ولی حداقل آزاد شدن از این چهار دیواری.
به سلامتی تو
به سلامتی من
به سلامتی ما که در میان اقیانوسها سوختیم و ساختیم تا آینده ای روشن برای آیندگانمون بسازیم.
]]>